Jest to symbol zastępczy subdomeny api.mojemoto.pl